Welkom bij Voorschool OBS Lisdodde!

Samen met vriendjes en vriendinnetjes in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar komt uw kind genieten van de educatieve activiteiten die voorschool OBS Lisdodde te bieden heeft. Hier kunnen peuters met leeftijdsgenootjes spelen onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving. Wij hebben 2 lokalen binnen obs de Lisdodde, vaste leidsters en een prettige samenwerking met het basisonderwijs.

Spelenderwijs wordt een programma aangeboden dat bijdraagt aan de ontwikkeling van uw peuter en hem of haar voorbereidt op de basisschool. Alles bij de voorschool gebeurt in het kader van spelen; een peuter wordt nooit gedwongen, het blijft bij aanmoedigen en prikkelen.

Op onze locatie wordt met het VVE programma Uk & Puk gewerkt. Uk & Puk is een speels educatieprogramma dat bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s die goed passen bij de belevingswereld van uw kind. Centraal in het programma staat de pop Puk, die steeds iets meemaakt dat voor kinderen herkenbaar is.
Zo heeft hij bijvoorbeeld nieuwe schoenen gekregen of is Puk verkouden. Het programma Uk & Puk richt zich op de totale ontwikkeling van uw kind.

We beginnen elke ochtend met een inloopkwartiertje. Kinderen mogen eerst vrij spelen. Daarna gaan de kinderen samen in de kring. We praten over het thema, vieren een verjaardag, zingen samen liedjes en lezen voor.
Daarna vinden activiteiten plaats en spelen we heerlijk buiten.
Ook wordt er samen gegeten en gedronken.
Voorschool obs Lisdodde biedt een koekje/cracker en drinken aan.

Mocht u na het rondkijken op onze website nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op of kom vrijblijvend een keertje langs.

*klik op het logo om naar de website van OBS de Lisdodde te gaan.

De medewerk(st)ers van Kinderopvang & BSO Kwebbel zijn zich er van bewust dat het wennen voor kinderen een spannende periode is. Wij zullen er daarom extra zorg voor dragen dat uw kind zich de eerste dagen veilig en geborgen voelt. De pedagogisch medewerk(st)er zal dan extra de tijd nemen voor de overdracht en uw kind op zijn/haar gemak stellen.

Op de eerste dag zal uw kind geïntroduceerd worden in de groep. Tijdens de kring wordt het kind door de pedagogisch medewerk(st)er voorgesteld.

Wij zullen uw kind helpen om aansluiting te vinden bij de andere kinderen op de groep. Hoe de wenperiode verloopt hangt af van verschillende factoren zoals onder andere de leeftijd en het karakter van uw kind, maar ook de thuissituatie kan invloed hebben. Kinderen kunnen troost vinden bij een knuffel met hun eigen geur.

De pedagogisch medewerk(st)ers zullen tijdens de wenperiode extra aandacht besteden aan de overdracht tijdens het brengen en halen en zij zullen uw kind regelmatig observeren.

Een peutergroep op onze locatie op het volgende adres:

Ganzenveld 85 in de Rietlanden in Emmen.

Hier hebben we de beschikking over 2 lokalen in de O.B.S. de Lisdodde.

Indien u en uw partner beide werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Werkt 1 of beide ouder(s)/verzorger(s) niet? Klik hier voor de ouderbijdragetabel.

Het tarief voor peuterwerk is vastgesteld op €10,25. per uur.

 

Jaarlijks komt de GGD onze locaties bezoeken voor een inspectie. Iedere locatie wordt dan op tal van punten gecontroleerd. Hiervan wordt een inspectierapport opgesteld.

  • Goede voorbereiding op de basisschool.
  • Kinderopvang & BSO Kwebbel biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de VVE methode Uk en Puk.
  • Bij Kinderopvang & BSO Kwebbel staat het kind centraal. De medewerkers zijn vakkundig en goed opgeleid om de ontwikkeling van uw kind te volgen en te stimuleren.
  • Kinderopvang & BSO Kwebbel biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een ‘lekker dicht bij thuis’-gevoel.

 

 

Wilt u uw kind aanmelden bij de voorschool?

Op dit moment hanteren we de onderstaande groepsindeling:

 

Groep 1 de Ukkies*:

Maandag, dinsdag en donderdag

Brengen 08.20-08.30 uur

Halen 11.40 uur

 

Groep 2 de Pukkies*:

Maandag en woensdag

Brengen: 08.20-08.30 uur

Halen: 11.35 uur

Vrijdag

Brengen: 08.20-08.30 uur

Halen: 11.45 uur

 * Kinderen die een VVE indicatie hebben krijgen aanbod elke dag (16 uur per week) naar de Voorschool te gaan. 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op door hier te klikken

 

Meer informatie?