Locatie Giervalk/OBS de Vlonder:

Giervlak 20 (OBS de Vlonder)

7827 HX Emmen

Tel: 06-1098 7514

E-mail: zwanenveld@kinderopvangkwebbel.nl

LRK nummer: 213090648

Openingstijden:

VSO (elke dag):   06:30 – 08:30 uur

BSO (elke dag):   14:00 – 18:30 uur

Groepen aanwezig op deze locatie:

Buitenschoolse opvang
4-13
Jaar Oud
50
Groepsgrootte

Groep Grijs