Locatie Dr. H. Blinkstraat 5/CBS Groen van Prinsterer:

Dr. H. Blinkstraat 5 (CBS Groen van Prinsterer)

7815 VH Emmen

Tel: 06 – 82 42 80 67

E-mail:bsodegroen@kinderopvangkwebbel.nl 

LRK nummer: 154229064

Groepen aanwezig op deze locatie:

4-12
Jaar Oud
22
Groepsgrootte

De Groentjes