Samen met vriendjes en vriendinnetjes (2,5 tot 4 jaar) komt uw kind 2 of 3 x gemiddeld 3,5 uur in de week genieten van de opvang en de activiteiten die Kinderopvang & BSO Kwebbel te bieden heeft. Ze leren samenspelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. In kleine stapjes worden de kinderen voorbereid op het basisonderwijs.

Mocht uw kind behoefte hebben aan extra stimulering in de ontwikkeling dan kan het op advies van de GGD 10 uur in de week verspreid over 3 dagdelen komen.

Elke ochtend bieden we Peuterwerk.

Wanneer de kinderen tussen 08:30 & 08:45 uur binnenkomen, mogen ze eerst vrij spelen.

Tot 08:45 uur kunnen ouders nog even gezellig blijven

Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om in de huishoek of bouwhoek te spelen, een puzzel te maken of een boekje te lezen.

Om 8:45 uur gaan de kinderen samen in de kring zitten. In de kring wordt er over het thema gepraat, voorgelezen, liedjes gezongen en er kan een verjaardag worden gevierd.

Na de kring wordt er een activiteit aangeboden die aansluit bij het thema. Dit kan bijvoorbeeld een knutselactiviteit, een motorische activiteit of een taalactiviteit zijn.

Na de activiteit gaan de kinderen buitenspelen.

Ook wordt er samen gegeten en gedronken.

Kinderopvang & BSO Kwebbel biedt vers fruit/koekje en drinken aan.

Voor een gedetailleerder overzicht van het dagprogramma voor peuterwerk klik op de onderstaande knop.

De medewerk(st)ers van Kinderopvang & BSO Kwebbel zijn zich er van bewust dat het wennen voor kinderen een spannende periode is. Wij zullen er daarom extra zorg voor dragen dat uw kind zich de eerste dagen veilig en geborgen voelt. De pedagogisch medewerk(st)er zal dan extra de tijd nemen voor de overdracht en uw kind op zijn/haar gemak stellen.

Op de eerste dag zal uw kind geïntroduceerd worden in de groep. Tijdens de kring wordt het kind door de pedagogisch medewerk(st)er voorgesteld.

Wij zullen uw kind helpen om aansluiting te vinden bij de andere kinderen op de groep. Hoe de wenperiode verloopt hangt af van verschillende factoren zoals onder andere de leeftijd en het karakter van uw kind, maar ook de thuissituatie kan invloed hebben. Kinderen kunnen troost vinden bij een knuffel met hun eigen geur.

De pedagogisch medewerk(st)ers zullen tijdens de wenperiode extra aandacht besteden aan de overdracht tijdens het brengen en halen en zij zullen uw kind regelmatig observeren.

We zullen starten met een peutergroep op onze locatie op het volgende adres:

Ganzenveld 85 in de Rietlanden in Emmen.

Hier hebben we de beschikking over een lokaal in de O.B.S. de Lisdodde.

Indien u en uw partner beide werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Het tarief voor peuterwerk is vastgesteld op € 6,94. per uur.

Jaarlijks komt de GGD onze locaties bezoeken voor een inspectie. Iedere locatie wordt dan op tal van punten gecontroleerd. Hiervan wordt een inspectierapport opgesteld.

  • Goede voorbereiding op de basisschool.
  • Kinderopvang & BSO Kwebbel biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de VVE methode Uk en Puk.
  • Bij Kinderopvang & BSO Kwebbel staat het kind centraal. De medewerkers zijn vakkundig en goed opgeleid om de ontwikkeling van uw kind te volgen en te stimuleren.
  • Kinderopvang & BSO Kwebbel biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een ‘lekker dicht bij thuis’-gevoel.

 

 

Wilt u uw kind aanmelden voor Peuterwerk bij Kinderopvang & BSO Kwebbel?

Op dit moment hanteren we de onderstaande groepsindeling:

 

Groep 1:

Dinsdag 08:30-12:00 uur

Donderdag 13:00-16:00 uur

Vrijdag 08:30-12:00 uur

 

Groep 2:

Maandag 08:30-11:45 uur

Woensdag 08:30-12:00 uur

Donderdag 08:30-11:45 uur

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op door hier te klikken

 

Meer informatie?