Vanaf 01-04-2016 zullen de uurtarieven er als volgt uitzien:

Reguliere dagopvang – €6,60

Flexibele dagopvang – €6,89

Buitenschoolse opvang – €6,60

Flexibele buitenschoolse opvang – €6,89

Bijzondere opvang – €7,25

Peuterwerk – €6,80