U maakt als ouder/verzorger gebruik van Kinderopvang & BSO Kwebbel. Onze leid(st)ers doen hun best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn. Als u over die dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn onze leid(st)ers & directie graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen.Het personeel en de directie hebben een geheimhoudingsplicht. Zij moeten dus vertrouwelijk omgaan met bijvoorbeeld de medische informatie die bij het behandelen van de klacht ter sprake komt. Conform de wet, Klachtenrecht Cliënten Zorgsector zijn wij als organisatie gehouden een regeling te treffen voor de behandeling van klachten. Wij staan open voor uw klacht en zullen die met zorg behandelen. Uw klacht kan voor ons iets zijn  om van  te leren. U bent vrij om uw klacht extern in te dienen.

 

Klik hier voor de klachtenprocedure van Kinderopvang & BSO Kwebbel.

 

 

Een klacht indienen
Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk indienen bij:

– De groepsleiding: klachten op het gebied van:
• het functioneren van de leidsters
• ouder(s) en/of kinderen
• de huisregels en tijden
• accommodatie en spelmateriaal
• hygiëne en voeding

– De Directie: klachten op gebied van:
• procedures binnen de organisatie – financiële zaken
• het functioneren van de leid(st)ers
• aanname en plaatsingsbeleid
• algemeen beleid

Via internet:

Klacht indienen via internet

 

 

U bent vrij om te kiezen waar u een klacht indient.